Konferencja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, ale też wpisuje się w program jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego.
Podczas trwającej od godz. 9 do 17 konferencji prelegenci powiedzą nie tylko o historii, ale i perspektywach rozwoju systemu ochrony dóbr niematerialnych. Jak podkreśla dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, jest o czym mówić. Działalność urzędu powołanego dekretem tymczasowym Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 13 grudnia 1918 r. przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu jest imponująca. Najlepiej świadczą o tym  liczby.

Na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego Urząd Patentowy przyjął 62,9 tys. zgłoszeń wynalazków udzielając w tym okresie 29,5 tys. patentów na, zarejestrowano także 15 tys. wzorów użytkowych i zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli, a także 30 tys. znaków towarowych. W latach 1990 -2017 zgłoszono: 140 tys. wynalazków, 37 tys. wzorów użytkowych, 546,7 tys. znaków towarowych, a urząd zarejestrował: 78,9 tys. wynalazków, 23 tys. wzorów i 398 tys. znaków towarowych.Podczas konferencji wystąpi wielu profesorów. M.in. prof. Urszula Promińska z Uniwersytetu  Łódzkiego powie o aktualnym stanie prawnym ochrony znaku towarowych,  prof. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska z Uniwersytetu Warszawskiego o teraźniejszości i przyszłości wzornictwa przemysłowego, a prof. Ryszard Skubisz z lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej o ochronie znaków geograficznych w XXI w. Wystąpią też praktycy: wynalazcy, projektanci, rzecznicy patentowi. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa współczesnych polskich wynalzków i wzorów przemysłowych.

Program konferencji można przeczytać tu. Patronem medialnym i sponsorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.