UOKiK po raz kolejny wskazuje na niezgodne z prawem praktyki deweloperów

Deweloper nie może zastrzegać sobie prawa do bezpłatnej i bezterminowej reklamy na budynku - poinformował wczoraj UOKiK. Od początku roku Urząd wydał 16 decyzji w podobnych sprawach.

UOKiK ogłosił wczoraj, że deweloperzy, którzy w umowach zastrzegają, że w przyszłości zamierzają bezpłatnie rozporządzać częścią budynku poprzez umieszczanie na nim reklam, działają bezprawnie. Według Urzędu jest to znaczące ograniczenie praw konsumentów do korzystania z nieruchomości wspólnej, na którą składa się m.in. grunt, elewacja czy dach. Za utrzymanie tych części odpowiadają mieszkańcy proporcjonalnie do wielkości posiadanego lokalu, przysługuje im także prawo do zysków z eksploatacji części wspólnej. Urząd uznał, że deweloperzy stosując niedozwolone klauzule nie tylko pozbawiali mieszkańców udziału w zyskach, ale także ograniczali ich prawo do decyzji, w jaki sposób zagospodarować część wspólną. We wszystkich zakwestionowanych przez Urząd przypadkach przedsiębiorcy zaniechali stosowania niedozwolonych praktyk.

Opracowanie: Łukasz Jezierski, RPE WK

Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 12 sierpnia 2014 r.