Projekty mogą być bardzo różnorodne – może to być przykładowo rower o napędzie elektrycznym służący do transportu towarów, innowacyjny proces produkcyjny zmniejszający emisję gazów cieplarnianych i wysokość rachunków za energię, czy zrównoważone rozwiązania w zakresie budownictwa lub ogrzewania. Projekty mogą być zarówno małe, jak i duże, przedstawione przez osoby prywatne lub organizacje mające siedzibę w państwie członkowskim UE. Niskoemisyjne projekty można zgłaszać przez trzy miesiące.

Konkurs „Świat, jaki lubisz” jest częścią przyjętej przez Komisję Europejską kampanii działań w dziedzinie klimatu pod tym samym tytułem i ma służyć „wytropieniu” najlepszych rozwiązań klimatycznych w Europie. Komisja zamierza w ten sposób stworzyć platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z różnych zakątków kontynentu. W maju i czerwcu na specjalnej stronie internetowej będzie można zagłosować na najbardziej kreatywny i inspirujący projekt spośród tych, które znajdą się na liście finalistów.