Konkurs „ World You Like Challenge”, zorganizowany pod patronatem unijnej Komisarz ds. Klimatu Connie Hedegaard, trwa od 11 lutego. Jest częścią unijnej kampanii „ a world you like, with a climate you like”.

Można w nim zgłaszać oryginalne i innowacyjne projekty przynoszące konkretne i wymierne rezultaty w postaci zapobiegania lub ograniczania emisji gazów cieplarnianych lub też mające pozytywny wpływ w tym zakresie — na poziomie technicznym lub poprzez kształtowanie zachowań.

Projekt może być zgłoszony w jednej z 5 kategorii:
- Budownictwo i mieszkalnictwo
- Zakupy i żywność
- Ponowne wykorzystanie i recykling
- Podróże i transport
- Innowacyjna produkcja.

Laureaci konkursu z kilku krajów (w tym z Polski) mogą liczyć na billboardową kampanię promocyjną w stolicy swojego kraju.

Bliższe informacje znajdują się na stronie konkursu.