Grądziki to unikatowe układy ekologiczne. W dolinie Biebrzy występuje ich kilkaset. Są zróżnicowane pod względem pochodzenia, wielkości, stopnia wyniesienia ponad poziom otaczających je torfowisk czy charakteru szaty roślinnej. Na ich stosunkowo niewielkiej powierzchni występuje ogromne bogactwo gatunkowe i różnorodność form.

Biebrzańskie grądziki są ostoją licznej grupy rzadkich w skali kraju gatunków roślin, w tym tych o najwyższym statusie ochronnym. Do realizacji Projektu wybrano 4 z nich.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi ponad 521 tys. zł, zaś wartość dofinansowania – ponad 443 tys. zł.