Podprogram działań na rzecz środowiska w ramach LIFE dysponuje w 2014 r. budżetem w wysokości 238,86 mln euro na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych sposobów reagowania na wyzwania związane z ochroną środowiska w całej Europie; koncentruje się na ochronie przyrody i różnorodności biologicznej, efektywnej gospodarce zasobami, a także zarządzaniu i informacji w zakresie środowiska.

Jak podkreślił europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik: „Nowatorskie projekty w sferze środowiska naturalnego i ochrony przyrody mogą ubiegać się o najwyższą jak dotąd pulę funduszy.”.

Podprogram jest częścią unijnego programu LIFE na lata 2014–2020; w ciągu najbliższych siedmiu lat pozwoli on na sfinansowanie działań w dziedzinie środowiska naturalnego kwotą 2592 mln euro. Komisja będzie jednocześnie wspierała lepsze zarządzanie, rozpowszechnianie informacji i pogłębianie świadomości społecznej w sprawach związanych ze środowiskiem.

Termin składania wniosków dla tradycyjnych projektów upływa 16 października 2014 r., natomiast w przypadku projektów zintegrowanych został wyznaczony na 10 października 2014 r. Już na jesieni ogłoszone zostanie kolejne zaproszenie do składania wniosków w ramach programu LIFE, a jego celem będzie przyznanie dotacji operacyjnych dla organizacji non-profit działających na rzecz klimatu i ochrony środowiska na szczeblu europejskim.

(www.europa.eu)