Podczas uroczystości związanej z podpisaniem umowy z wykonawcą marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak poinformowała, że inwestycja będzie współfinansowana przede wszystkim z funduszy Banku Światowego.

„Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego Słubic opiewał na astronomiczną wręcz kwotę 250 mln zł. Obecnie jesteśmy po przetargu i zaoszczędziliśmy bardzo dużo. Ta inwestycja kosztuje 113 mln zł. Daje to szansę na oszczędności na kolejne zadania i inwestycje” – podkreśliła Polak.

W poniedziałek nastąpiło także symboliczne rozpoczęcie przedsięwzięcia poprzez wbicie pierwszej łopaty na placu budowy, w którym uczestniczyli m.in. wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, wicewojewoda lubuski Robert Paluch, burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz i starosta słubicki Marcin Jabłoński.

W ramach inwestycji zostanie rozbudowany istniejący wał rzeki Odry na odcinku prawie 7 km wraz z wałem bocznym oraz wybudowany nowy wał okrężny na długości 5,9 km chroniący Słubice od północy wraz z regulacją Czarnego Kanału i Raczej Strugi. Wszystkie prace mają zakończyć się za 3,5 roku.

Inwestycja w Słubicach jest częścią dużego projektu dot. ochrony przeciwpowodziowej Odry i Wisły współfinansowanego m.in. przez Bank Światowy.

Lubuskie na trzy przedsięwzięcia w dorzeczu Odry otrzyma ok. 460 mln zł. Oprócz Słubic dotyczą one budowy i modernizacji wałów w rejonie Nowej Soli oraz na odcinku Wężyska-Chlebowo w powiecie Krosno Odrzańskie.

Realizacja tych inwestycji została zlecona Urzędowi Marszałkowskiemu, a nadzór na nimi sprawuje podległy samorządowi regionu Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Środki będą przekazywane samorządowi regionu za pośrednictwem wojewody lubuskiego przez MSWiA, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju. Łącznie do 2022 roku Lubuskie otrzyma ok. 460 mln zł. (PAP)