Wątpliwości w tym zakresie wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: Liczy się data faktycznego rozpoczęcia działalności, nie zaś złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeśli więc wniosek był złożony przed 30 kwietnia, a firma rozpocznie działalność później, obejmie ją ulga na start.

Więcej o uldze na start tutaj >>