Wśród przyjętych przez Sejm RP zmian znajduje się m.in.: wprowadzenie możliwości zrzeczenia się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi, rozszerzenie elementów decyzji ZRID, przyjęcie uproszczonych zasad zawiadamiania stron w postepowaniu o ZRID, oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących organów właściwych do wydawania decyzji ZRID, w przypadku inwestycji wychodzących poza granice powiatu. Wprowadzono także przepis wskazujący bezpośrednio, że wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać określenie nieruchomości lub ich części, wobec których ma nastąpić przejście na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz określenie nieruchomości, wobec których ma nastąpić ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości. Nowe przepisy wyeliminują najczęściej sygnalizowane wątpliwości interpretacyjne.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Akty wykonawcze. Wzory dokumentów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


 

(www.mir.gov.pl)