Projekt dotyczy utrzymania w mocy przepisów dotyczących odmian genetycznie zmodyfikowanych zawartych w obowiązującej ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, co pozwoli na przygotowanie nowego kompleksowego prawa dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych w celu implementacji aktów prawnych UE.

Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisje wniosły poprawkę mającą na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin do niniejszego projektu oraz poprawkę do art. 104 ust. 1 pkt 1 polegającą na powrocie do brzmienia tego przepisu w wersji z przedłożenia z druku nr 176.

Zgłoszono dwa wnioski mniejszości zakładające dodanie w art. 104 po ust. 9 ust. 9a w brzmieniu: „Obowiązkowemu zakazowi stosowania podlega materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych” oraz zachowanie w nowej ustawie tych artykułów ustawy o nasiennictwie z 26 czerwca 2003 r., które chronią Polskę przed GMO. Ponadto na posiedzeniu w dniu 6 listopada br. zgłoszono wniosek niniejszości przewidujący niewpisywanie do krajowego rejestru odmian genetycznie zmodyfikowanych.