Mapa akustyczna będzie podstawowym źródłem danych do informowania społeczeństwa o zagrożeniu środowiska hałasem, do tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed nadmiarem decybeli.

Na mapie zostanie zaznaczone m.in. rozłożenie w mieście stref hałasów emitowanych przez poszczególne źródła, ze wskazaniem miejsc, gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu i konieczne jest podjęcie działań ochronnych. Dane umieszczone na mapie będą odnosić się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zakłada, że mapa oprócz części graficznej będzie miała część opisową, która będzie zawierać m.in. charakterystykę źródeł hałasu, określenie liczby ludności zagrożonej hałasem, a także analizę zmian stanu akustycznego środowiska.

Wykonawca mapy i programu został wyłoniony w przetargu pod koniec zeszłego roku. (PAP)

rau/ mki/