Kierownik marketingu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT) w Gdyni, Michał Kużajczyk poinformował w czwartek PAP, że projekt przebudowy i modernizacji terminala kolejowego został wykonany w ramach największego w historii BCT programu inwestycyjnego realizowanego od 2012 roku. Zaznaczył, że projekt był realizowany wspólnie przez BCT i Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG), który był odpowiedzialny za rozbudowę i modernizację infrastruktury torowej oraz m.in. placów przy terminalu.

„Zmodernizowany terminal kolejowy w BCT może obsługiwać pół miliona TEU ((TEU - pojemność standardowego 20-sto stopowego kontenera - PAP) rocznie” – podał.

Poinformował, że w ramach przebudowy terminala kolejowego został wydłużony każdy z trzech torów z ok. 300 do 670 metrów. „Obecna długość torów pozwala na obsługę od razu całego składu pociągu z kontenerami, co nie było możliwe wcześniej” – tłumaczy. Każdy z pociągów przewozi ok. 60 kontenerów.

W ramach modernizacji terminala BCT kupił dwie nowe suwnice kolejowe do obsługi pełnych składów pociągów z kontenerami. Każda z suwnic może pracować z wydajnością przeładunkową powyżej 30 kontenerów na godzinę. „Wraz z przebudowanymi torami kolejowymi terminal obecnie jest w stanie obsługiwać 24 pełne składy pociągów kontenerowych na dobę” – podał.

Prezes BCT Krzysztof Szymborski ocenił, że „wspólna inwestycja ZMPG i BCT poprawia konkurencyjność terminala i portu w Gdyni”. Zwrócił uwagę, że „jest to szczególnie istotne ze względu na bardzo dynamiczny rozwój transportu intermodalnego”.

Kużajczyk podał, że do tej pory ok. 35 proc. wszystkich kontenerów obsługiwanych przez BCT przewożono koleją. Szacuje, że dzięki inwestycji ten udział może zwiększyć się do ponad 40 proc.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki zrealizowanym inwestycjom roczna przepustowość terminala wzrosła z 750 tys. do 1,2 mln TEU. Za ponad 200 mln zł zostały m.in. zakupione cztery najnowocześniejsze na świecie suwnice nabrzeżowe, wyremontowane place składowe pod kontenery, wdrożone systemy informatyczne pozwalające na zautomatyzowanie bram wjazdowych i pozycjonowanie kontenerów na terenie terminalu.

Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) w Porcie Gdynia, uruchomił przeładunki kontenerów w 1979 roku. Jest jednym z największych terminali w rejonie Bałtyku i drugim, co do wielkości terminalem kontenerowym w Polsce. Firma zatrudnia 300 pracowników i kontroluje 20 proc. polskiego rynku przeładunków kontenerowych. W 2014 r. BCT obsłużył 475 tys. TEU. W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. obsłużył 276 tys. TEU, o ok. 20 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kużajczył tłumaczy, że spadek przeładunków jest efektem głównie zmian tras linii żeglugowych m.in. MSC, które część swoich ładunków transportują do portu w Gdańsku. (PAP)