Dla organów kontroli skarbowej proceder ten jest trudny do wykrycia i udowodnienia. Obecnie funkcjonujący, oparty na akcyzie system opodatkowania jest nieefektywny. Nie stymuluje żadnych zmian na rynku motoryzacyjnym i nie przynosi oczekiwanych dochodów skarbowi państwa - podkreśla ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.  Dlatego też Pracodawcy RP oczekują wprowadzenia podatku ekologicznego, który z jednej strony zwiększy dochody budżetowe i zniweluje nieprawidłowości funkcjonowania podatku akcyzowego, z drugiej zaś wywoła oczekiwane z punktu widzenia ekologii i bezpieczeństwa zmiany na rynku.

Konstrukcja podatku ekologicznego powinna być zależna od parametrów ekologicznych m.in. od ilości emitowanegoCO2, oraz od parametrów bezpieczeństwa - podkreśla Byszewski. Pozwoli to na regularniejsze odnawianie polskiego parku samochodowego, przede wszystkim wśród klientów indywidualnych. Podatki powinny być wykorzystywane do wspierania odpowiednich, korzystnych dla państwa zachowań obywateli. W przypadku podatku ekologicznego można by uniknąć sprowadzania zza granicy starych pojazdów, często w złym stanie technicznym i emitujących znaczne ilości CO2 do atmosfery.

Rozumiemy potrzeby budżetowe, dlatego wychodzimy w konstruktywną propozycją zmiany w podatkach, przewidujące likwidację akcyzy, która nie motywuje żadnych zmian. W zamian za akcyzę proponujemy wprowadzenie podatku ekologicznego, który z punktu widzenia środowiska i bezpieczeństwa na drogach będzie lepszy - dodaje Byszewski.