- Wypełniamy zapisy dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Zobowiązują one nasz kraj do dbania o gatunki i siedliska występujące w Puszczy Białowieskiej- mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha.

W ocenie resortu środowiska, Puszcza Białowieska potrzebuje czynnej ochrony. MŚ argumentuje, że pozostawienie Puszczy samej sobie doprowadzi do jej wewnętrznego wyniszczenia. "Bez działań naprawczych będą zamierały kolejne połacie lasu, który dotąd był chlubą polskiej szkoły leśnictwa i wyjątkowym obiektem dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Nieusuwanie chorych, zaatakowanych przez kronika drzew może skutkować tragicznymi wypadkami, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Puszczy Białowieskiej" - czytamy w komunikacie resortu.

MŚ podkreśla, że jako członkowie Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się do przestrzegania prawa i wprowadzenia obszarów Natura 2000, dlatego musimy dbać o te siedliska, które wyznaczyliśmy. Ministerstwo wskazuje, że celem działania, które oparte jest na wiedzy i doświadczeniu leśników, jest zahamowanie procesu destrukcji siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej.

- W sprawie działań w Puszczy Białowieskiej Ministerstwo Środowiska jest w stałym dialogu z Komisją Europejską. Uważamy, że KE, opierając się na prawie i wieloletnich doświadczeniach polskiej szkoły ochrony przyrody, podzieli prezentowane od dawna w tej sprawie poglądy resortu - mówi Paweł Mucha.

Ministerstwo, w zamieszczonym na stronie urzędu komunikacie, wskazuje że Puszcza Białowieska jest dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym lokalnej społeczności. To dzięki odpowiedniemu sposobowi jej użytkowania, korzystania z jej zasobów, udawało się ją zachować przez lata w dobrym stanie. Resort zapewnia, że lokalna społeczność wyraża poparcie dla działań ministra Jana Szyszko.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Ponadto Ministerstwo podkreśla, że po raz pierwszy w historii teren Puszczy Białowieskiej został zinwentaryzowany w sposób tak dokładny. Resort podaje, że przeprowadzono kompleksowe badanie całego ekosystemu, w którym uczestniczyło dwustu ekspertów – naukowców i leśników.

"Puszcza Białowieska została podzielona na dwie części. W 1/3 nie są podejmowane żadne działania, zgodnie z postulatami niektórych organizacji pozarządowych. Pozostałe 2/3 Puszczy jest poddawane czynnej ochronie, zgodnej z wymogami programu Natura 2000. Leśnicy, zgodnie ze sztuką leśną oraz dobrymi praktykami zachodnich ekologów, usuwają z Puszczy Białowieskiej zarażone drzewa. Przeprowadzone tam cięcia sanitarne mają na celu zapobieganie rozszerzania się chorób, a także realizowanie nasadzeń zastępczych" - wyjaśnia resort środowiska w komunikacie.

- Deklarujemy, że bierzemy pełną odpowiedzialność za dziania, które wykonujemy. Mam nadzieję, że ci, którzy opowiadają się za brakiem działań w Puszczy Białowieskiej, również są gotowi ponieść odpowiedzialność za swoje decyzje – mówi prof. Jan Szyszko.

Źródło: Ministerstwo Środowiska  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów