Harmonogram szkoleń:
• 22-23 października 2012 r. Wnioski o płatność w projektach realizowanych w ramach POIiŚ
• 29-30 października 2012 r. Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ
• 5-6 listopada2012 r. Wnioski o płatność w projektach realizowanych w ramach POIiŚ
• 14-15 listopada 2012 r. Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ.

Szkolenia są bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne są na stronie internetowej: www.biznesedukator.pl/pl/nowosci/1018.html

Źródło: www.mos.gov.pl