Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze Minister Środowiska ogłosił, obowiązujące na rok 2014, stawki opłat za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin, eksploatacyjnych, z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz z tytułu podziemnego składowania odpadów. Stawki określa załącznik do obwieszczenia.