Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Projekty poselskie są do siebie bardzo podobne. Przewidują, że nie będzie potrzebna zgoda ministra rolnictwa na zmianę statusu na budowlany gruntu rolnego klasy I–III, pod warunkiem. że stanowi on zwarty obszar.
W ten sposób posłowie chcą przywrócić stare brzmienie art. 7 ustawy, tj. sprzed 8 marca 2013 r.
Więcej: Sejm znowelizował ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych>>>

W tej dacie weszła w życie nowelizacja tego przepisu, która nałożyła obowiązek uzyskania zgody ministra w przypadkach wymienionych w tym przepisie. W ten sposób ustawodawca chciał wyeliminować proceder omijania tego ograniczenia. Inwestorzy sztucznie dzielili większe nieruchomości na półhektarowe działki, a następnie występowali o warunki zabudowy. Dzięki temu nie musieli się starać o zgodę ministra rolnictwa.

Źródło: Rzeczpospolita