18 lipca 2017 r. NFOŚiGW, reprezentowany przez Romana Wójcika, zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW, podpisał z Gminą Stalowa Wola, reprezentowaną przez Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Miasta Stalowa Wola, umowę której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na projekt pod nazwą „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola”.

W ramach projektu na terenie miasta Stalowa Wola zostanie zagospodarowana zieleń miejska o pow. 59,5 ha oraz powstaną rozwiązania propagujące edukację ekologiczną.

Projekt „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” zakłada nasadzenia drzew i krzewów, naturalizowane kompozycje roślinne, budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych wraz z wyznaczeniem przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, program budowy stanowisk lęgowych ptaków, hotele dla owadów, budowę placów zabaw, boisk i tarasy wypoczynkowe - wskazuje NFOŚiGW w komunikacie.

Całkowity koszt inwestycji to 12 986 323,84 zł, w tym udział dofinansowania POIiŚ wynosi 9 660 026,31 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2018.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów