Nowe przepisy umożliwią występowanie o unijne środki na inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach.

"To jest przejście do innej ligi, jeśli chodzi o transport. To jest wyjęcie w te europejskie założenia, które będą prowadziły do odciążenia transportu drogowego, do odciążenia sieci autostrad, do odciążenia sieci dróg ekspresowych poprzez przeniesienie transportu na środek tańszy, albowiem transport rzeczny, transport wodny śródlądowy jest transportem tańszym, a przede wszystkim jest transportem nieporównywalnie bardziej ekologicznym, korzystnym dla ochrony środowiska naturalnego, a więc korzystnym także dla realizacji zasady zrównoważonego rozwoju" - zaznaczył prezydent.

"To porozumienie (...) ma nas wprowadzać do rzeczywiście europejskiej wspólnoty transportu wodnego. To jest porozumienie, które zostało zawarte w 1996 roku w Genewie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych przez w sumie 18 państw europejskich, po części należących do Unii Europejskiej, a po części nie" - powiedział Duda.

Przypomniał, że sieć ujęta w Konwencji AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km i łączy porty 37 krajów europejskich.

"I to jest rzeczywiście wielka inwestycja, bo jeżeli mówimy dzisiaj o rozwoju biznesu, jeżeli mówimy dzisiaj w związku z tym o rozwoju transportu, to z całą pewnością te założenia polityki europejskiej, (...) rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej, czyli tej sieci TEN-T, to niezwykle ważny aspekt także i dla naszego państwa. Dzisiaj tej TEN-T pod względem transportu wodnego w Polsce w zasadzie nie ma. Bo założenia przewidziane w tym porozumieniu spełniają tylko krótkie, dolne odcinki Wisły i Odry. I to jest rzeczywiście wielkie zadanie" - podkreśliła głowa państwa.

Prezydent przypomniał, że na terytorium Polski znajdują się trzy szlaki wodne w ramach europejskiego systemu śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Są to: droga wodna E40, łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie, droga wodna E30, przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łącząca Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie oraz droga wodna E70, łącząca Odrę z zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego Wschód-Zachód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem. (PAP)