Biolog molekularny, Anne Glover, która wcześniej pełniła funkcję głównego doradcy ds. naukowych w Szkocji, objęła nowoutworzone stanowisko na początku tego roku. Glover uważa, że pomimo cięć budżetowych w UE oraz ostrzeżeń ze strony sektora przemysłu dotyczących kosztów polityki klimatycznej, Europa nie może pozwolić sobie na przesunięcie jej działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

„To bardzo rozczarowujące, że wiele państw członkowskie zredukowało swoje wysiłki na rzecz ograniczania emisji, ze względu na recesję” – powiedziała Glover. „Najprostszym sposobem na utworzenie miejsc pracy jest produkowanie więcej, by ludzie więcej kupowali. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że zasoby się wyczerpują, więc nie można działań w ten sposób” – mówiła.

Zwróciła uwagę na szacunki naukowców i działaczy ekologicznych, z których wynika, że jeśli wzorzec konsumpcji w UE zostałby przeniesiony na pozostałe części świata, wówczas potrzebne byłyby trzy planety, by nadążyć za obecnymi wskaźnikami wyczerpywania się zasobów.

Źródło: www.euractiv.pl