Barszcz powiedział, że od początku marca, gdy pojawiły się pierwsze informacje o przygotowywanej specustawie, do tej pory BGK Nieruchomości "intensywnie" pracował z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa.

Jak wskazał prezes, początkowo pomysł był taki, żeby ta ustawa regulowała inwestycje, które będą realizowane w ramach rządowego programu Mieszkanie plus, jednak po rozmowach z różnymi instytucjami m.in. Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównym Urzędem Statystycznym, ustalono, że szybka ścieżka inwestycyjna będzie obejmowała wszystkie formy budownictwa mieszkaniowego przy zachowaniu pewnych warunków.

Chodzi o specustawę, której projekt zaprezentowano na konferencji w marcu. Ureguluje ona przede wszystkim przyspieszony tryb podejmowania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w sytuacji, gdy przeznaczenie gruntu - według studium lub planu zagospodarowania przestrzennego - jest inne niż mieszkaniowe.

Przyspieszeniu mają ulec procedury związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, uzyskaniem decyzji środowiskowych, a także pozwoleń wodnoprawnych. Jak mówił w marcu na konferencji prasowej wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak, obecnie procedury są na tyle skomplikowane i czasochłonne, że ten proces zajmuje dużo czasu - czasem nawet lata. "Mówimy o rozwiązaniach, które trwają pojedyncze miesiące" - dodał.

Stasiak powiedział, że specustawa narzuci także "bardzo rygorystyczny tryb szybkiego postępowania, z pewnymi sankcjami karnymi za opieszałość, jeżeli by taka miała miejsce".

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Wśród najważniejszych propozycji zawartych w projekcie są regulacje, które zapewnią dostępność terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Ustawa umożliwi szybką zmianę przeznaczenia gruntu, co sprawi, że inwestycje będą mogły być realizowane niezależnie od ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i województwa. Obecnie, nawet w sytuacji kiedy gmina i inwestor są zgodni co do nowego przeznaczenia, formalności związane ze zmianą planu nie pozwalają na szybkie rozpoczęcie inwestycji.

Projektowana ustawa ma umożliwić efektywne użycie niewykorzystanych dziś gruntów pochodzących z szeroko rozumianego sektora publicznego, czyli gmin, powiatów, województw czy Skarbu Państwa. Zgodnie z jej zapisami rozporządzanie własnością lub użytkowaniem wieczystym nieruchomości będzie mogło nastąpić w drodze bezprzetargowej tylko w sytuacji, gdy dokonywane jest według wartości rynkowej oraz w związku z realizacją programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem, w tym również związanego z uprawnieniem do nabycia przez najemcę własności lokalu w przyszłości.

Ponadto ustawa znosi ograniczenia w dysponowaniu zasobami własności rolnych Skarbu Państwa. Chodzi o to - jak tłumaczył w marcu Stasiak - że ta ustawa stwarza możliwość zbycia gruntu z przeznaczeniem rolnym, jeżeli znajduje się on na terenie, czy w obrębie miasta, wobec czego wiadomo, że nie będzie on mógł być wykorzystywany w celach rolniczych.

Inwestycje mieszkaniowe objęte projektowaną ustawą sfinansowane zostaną ze środków własnych inwestorów oraz kredytów przez nich pozyskanych. Wprowadzenie nowych przepisów nie spowoduje obciążeń dla sektora finansów publicznych.

Ustawa uprości procedury, nie generując dodatkowych obowiązków i zmniejszy rozmiar dokumentacji. (PAP)