Zawód 961104 Sortowacz odpadów komunalnych wprowadzono na wniosek pana Andrzeja Bartoszkiewicza (firma Eko AB). O zawód 325513 Technik gospodarki odpadami wnioskował Instytut Technologii Eksploatacji.

Na wniosek Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji” w pozycji 213301 zmieniono również nazwę zawodu audytora ekologicznego na: 213301 Audytor środowiskowy.