Organem monitorującym oraz nadzorującym podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

Nowelizacja wprowadza sankcje w wysokości dwukrotności wartości celnej produktów z drewna przywożonych do Polski bez koniecznej licencji. Kary te będą wymierzali naczelnicy urzędów celnych. Poza tym kary w wysokości od 500 zł do 200 tys. zł będą wymierzać wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Np. za wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna trzeba będzie zapłacić od 20 tys. do 200 tys. zł. Wpływy z kar administracyjnych zasilą budżet państwa. W nowelizacji przewidziano możliwość odstąpienia od wymierzania administracyjnej kary pieniężnej i umorzenie postępowania, jeśli do naruszenia przepisów doszło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć.

www.senat.gov.pl