Do noweli poprawki o charakterze porządkującym zaproponowało Biuro Legislacyjne Senatu. Rząd poparł te poprawki.

Główny cel nowelizacji, której autorem jest klub PiS, to zlikwidowanie luki prawnej, która powstała po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

 

Ustawa o KZN wprowadziła zasadę, że ustalenie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę. Oba te warunki muszą być spełnione, jeżeli ktoś będzie chciał wyodrębnić własność lokalu.

Podczas prac w Sejmie wskazywano, że problem tego przepisu pojawia się przy budynkach, które były budowane przed 1994 rokiem - wówczas nie były wydawane pozwolenia na budowę. Przyblokowało to wielu mieszkańcom wykupienie lokalu w starych zasobach gminy, czy w spółdzielniach mieszkaniowych.

Nowela wprowadza zasadę, że przepisy nie będą dotyczyły budynków, których pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 stycznia 1995 r. lub budynek istniał przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Senator Andrzej Pająk (PiS) mówił, że nowela ma na celu usunięcie wątpliwości co do przepisów ustawy o własności lokali. "Tu występowały problemy związane z interpretacją i wydawaniem zaświadczenia niezbędnego do czynności notarialnych, czy sądowych" - mówił.

Tłumaczył, że do tej pory wszystkie dokumenty, które były konieczne do wykupienia lokalu, znajdowały się w starostwie. "Występowały problemy, gdy dokumenty np. plany zagospodarowania przestrzennego nie istniały" - wskazał, przypominając, że obowiązek przechowywania w gminie planów zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie 1 stycznia 1995 roku.

"Ta ustawa usprawni wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego, dzięki czemu czynności notarialne i sądowe niezbędne do ustanowienia odrębnej własności lokali będą mogły przebiegać bez przeszkód" - podsumował.

Teraz ustawa wróci do Sejmu. (PAP)