5 marca 2015 r. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przyjął tę ustawę bez poprawek.

Czytaj: Przedsiębiorców czekają kolejne zmiany w PFRON

 

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Na jej mocy o refundację będą mogły ubiegać się osoby, które opłaciły składki w całości. Jednakże refundacja nie będzie przysługiwała, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów, określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Nowe przepisy mają wejść w życie od października 2015 r.