W minionym tygodniu senatorowie zaproponowali 15 poprawek do uchwalonej nowelizacji - mają one w większości charakter doprecyzowujący. Najważniejsza poprawka zakłada, że ustawa wejdzie w życie szybciej niż uchwalił Sejm – nie 1 stycznia 2017 r., ale 1 stycznia 2016 r. Ze zmianą przepisów trzeba się spieszyć, bo w październiku 2014 r. Komisja Europejska pozwała Polskę w sprawie przepisów o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Trybunału Sprawiedliwości, a szybka nowelizacja ustawy uchroni kraj przed wysokimi karami, które nam obecnie grożą.

Przypomnijmy, że celem nowelizacji jest wyeliminowanie szarej strefy istniejącej w sektorze przetwarzania odpadów pochodzących z tej dziedziny gospodarki, a zarazem skierowanie ich do legalnych stacji demontażu.

Najważniejsze zmiany:

- podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski zostaną zobowiązane do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- zniesiona zostanie opłata recyklingowa (500 zł), płacona obecnie przy sprowadzaniu samochodu z zagranicy,

- wprowadzenie generalnej zasady, że prowadzący stacje demontażu - przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju UE lub EOG – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela.