Za jej przyjęciem głosowało 437 posłów, 1 poseł był przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja m.in. daje podatnikowi możliwość wyboru w określonych sytuacjach właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy. Ewidencja prowadzona na potrzeby akcyzy będzie mogła być zastąpiona dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza. Ograniczona ma zostać dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych. przez m.in. wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, a także wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie.

Nowelizacja wprowadza zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych.

(...)

Czytaj więcej na www.podatki.abc.com.pl