W czasie czwartkowej debaty rządową informację przedstawiał wiceminister środowiska Janusz Zaleski. Podkreślił on pozytywne trendy dotyczące zarówno zasobów naszych lasów, jak i kondycji zdrowotnej.
Powierzchnia lasów wzrosła w ciągu roku o 22 tys. ha i wyniosła na koniec 2011 roku 9144 tys. ha. To oznacza, że lesistość kraju wynosi 29,2 proc. Rośnie średnia wieku lasów - w 2011 roku wynosiła ona 56 lat. Mimo pozyskania drewna na poziomie już 35 mln m3 rocznie, zapas tego surowca na pniu wciąż rośnie i dziś jest już dwukrotnie wyższy od tego, który był tuż po wojnie.

Realizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości”, który zakładał zwiększenie lesistości kraju do 30 proc. w roku 2020 i 33 proc. w roku 2050, napotyka na spore bariery, ze względu na brak podaży gruntów. To prawdopodobnie zmusi do skorygowania programu. Kończąc, Janusz Zaleski podkreślił, że Lasy Państwowe dobrze wypełniają swoją rolę gospodarza majątku Skarbu Państwa.

Wiele pozytywnych słów padło także pod adresem leśników i leśnictwa w trakcie prezentacji stanowisk klubów poselskich. Przedstawiciele PO, PiS, SLD, SP i PSL wnioskowali za przyjęciem dokumentu. Tylko reprezentant Ruchu Palikota przedstawił odmienne stanowisko i zgłosił wniosek o odrzucenie informacji. Uzasadnił to faktem nierealizowania „Krajowego programu zwiększania lesistości” i niedostatecznym wsparciem przez rząd potrzeb przemysłu drzewnego.

W czasie debaty pytano też, czy rząd nie ma w planach włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych, co próbował zrobić w 2011 roku. Janusz Zaleski zapewnił, że rząd nie ma żadnych planów ani prywatyzacji, ani włączenia LP do sektora finansów publicznych.
W piątek w głosowaniu Sejm odrzucił wniosek Ruchu Palikota o nieprzyjęcie informacji rządu o stanie lasów w roku 2011 oraz o realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości (366 głosami przeciw wnioskowi RP i 64 za), tym samym przyjmując dokument.

Źródło: www.lasy.gov.pl