Posłowie znowelizowali ustawy: o ochronie przyrody, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Za przyjęciem noweli głosowało 436 osób, nikt nie był przeciwko, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Projekt zgłosił klub SLD, argumentując, że otwierając przestrzeń publiczną i obiekty użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, nie usunięto z przepisów zakazu wstępu do parków narodowych i rezerwatów. Ustawa o ochronie przyrody zabrania „wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną", zaś ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - opisując miejsca, gdzie można wejść z psem asystującym - nie wymienia parków narodowych i rezerwatów.

 

Autorzy nowelizacji podkreślali, że zakaz, zamykajacy przed osobami korzystającymi z pomocy psów dostęp do "ważnej części wspólnego dla wszystkich obywateli dziedzictwa", jest dyskryminujący, dlatego powinien być jak najszybciej zniesiony.

W toku prac nad nowelizacją do katalogu miejsc, gdzie można wchodzić z psami asystującymi, dodano również plaże i kąpieliska. 

akw/ abr/ woj/