Dotychczas mieszkańcy musieli oddzielać jedynie szkło, a segregacja makulatury i plastiku była dobrowolna.

Karol Świetlicki ze spółki komunalnej Lech, zarządzającej systemem gospodarki odpadami w mieście, powiedział PAP, że selektywną zbiórkę rozszerzono, gdyż z jednej strony - sami mieszkańcy chcieli mieć taką możliwość, a z drugiej - jak dodał - gmina ma obowiązek wyrabiać limity w odzyskiwaniu szkła czy plastiku.

Aby przybliżyć mieszkańcom zasady nowego systemu segregacji spółka Lech przygotowała spoty wyjaśniające, jak należy segregować śmieci. Rozesłano też ulotki z informacjami oraz specjalne naklejki do przyklejenia na kosze.

Do pojemników na suche surowce oznaczone słoneczkiem trzeba wrzucać odpady, m.in. suche i zgniecione plastiki, makulaturę, puszki, kartony po mleku czy soku oraz drobny złom. Powinny znaleźć się tam odpady, które można powtórnie przetworzyć. Natomiast do zmieszanych odpadów komunalnych oznaczonych kropelką trafić powinny odpady, których nie można powtórnie wykorzystać, czyli resztki żywności, zabrudzone opakowania po produktach spożywczych. Oddzielne pojemniki są także na szkło.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów, miasto organizuje też wywóz odpadów zielonych, czyli liści i skoszonej trawy oraz odpadów wielkogabarytowych.

Świetlicki powiedział, że na 21 tys. właścicieli nieruchomości w mieście (zarówno domów jednorodzinnych, jak i wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych) selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało 99 proc. właścicieli.

Mieszkańcy płacą za wywóz śmieci zależnie od wielkości lokalu. Po uchwalonej w styczniu przez radnych obniżce, przy zbiórce selektywnej właściciele mieszkań o powierzchni do 40 metrów kw. płacą 14 zł miesięcznie (wcześniej 19 zł); mieszkań o powierzchni 40,01-80 m kw. - 26 zł (wcześniej 35 zł), zaś mieszkań i domów o większej powierzchni - 34 zł (wcześniej 45 zł).

Od 1 lipca też zmienią się firmy, które będą wywoziły odpady komunalne z sześciu sektorów, na które podzielony jest Białystok. Dwie firmy to te, które już wywożą śmieci z miasta - MPO (po podpisaniu nowej umowy będzie obsługiwać trzy sektory) i Astwa z Białegostoku (dwa sektory). Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Hajnówki będzie obsługiwać jeden sektor. Umowy z tymi firmami będą obowiązywały do 30 września 2016 roku.

Firmy, oprócz odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, zobowiązane są do dostarczenia pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych. W przetargu znalazł się zapis dotyczący tworzenia i funkcjonowania tzw. gniazd, czyli miejsc, w których mieszkańcy mogą dobrowolnie segregować makulaturę i plastik.(PAP)