Dziennik Gazeta Prawna (DGP) dotarł do opracowanego w resorcie środowiska projektu ustawy – Prawo wodne, który jest odpowiedzią rządu na wymogi ramowej dyrektywy wodnej UE.

Projekt przewiduje m.in. powołanie do życia Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z rozległymi kompetencjami i ogromnym budżetem - donosi DGP.

Opłaty mają wynosić przykładowo 2,10 zł za 1 m sześc. bezzwrotnie pobranej wody podziemnej oraz 1,05 zł powierzchniowej. Wcześniej elektrownie korzystały z pełnych zwolnień. W przypadku wody wykorzystywanej do celów rolniczych opłaty mają wynosić odpowiednio: 1,64 zł za 1 m sześc. i 0,82 zł za 1 m sześc. Tu też obowiązywały zwolnienia - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".
Więcej >>>
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna