"Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) zamierza ujednolicić wysokość dotacji dla przyszłych przedsiębiorców, którzy mają pomysł na biznes, ale brakuje im kapitału na jego zrealizowanie. Dotychczas wysokość pomocy była różna w zależności od tego, kto udzielał wsparcia zainteresowanym.
Powiatowe urzędy pracy wypłacały dotacje dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w wysokości sześciokrotności przeciętnej pensji (do końca maja 2015 r. będzie to kwota 23 656 zł). Na ten sam cel podobny grant z unijnych środków można było jeszcze do niedawna uzyskać w kwocie 40 tys. zł. Takiego wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udzielali operatorzy, czyli wybrane w konkursach firmy, fundacje oraz agencje specjalizujące się w rozwoju przedsiębiorczości. Grant w wysokości 40 tys. zł był hitem starej perspektywy finansowej. W niektórych województwach było po kilkudziesięciu chętnych na jedną dotację.
W nowej perspektywie kwoty obu dotacji zostaną ujednolicone i wyniosą sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Tak wynika z projektu wytycznych dla nowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także regionalnych programów operacyjnych.
Dokument będzie wprawdzie dopiero poddawany konsultacjom, ale – jak się nieoficjalnie dowiedział DGP – urzędy marszałkowskie już teraz uwzględniły obniżoną kwotę w swoich dokumentach regulujących regionalne programy operacyjne."
(...)
Czytaj więcej: Dziennik Gazeta Prawna