Szpital wzbogaci się o dwa nowe odziały: geriatryczny dla 25 chorych oraz rehabilitacji geriatrycznej dla 24 pacjentów. W nowo powstałej placówce zostanie utworzone także nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym prowadzone będą badania naukowe dotyczące leczenia osób starszych. W ciągu 20 lat działalności Szpitala Geriatrycznego wyszkolono tu 58 geriatrów i przeszkolono kilkuset. Rozbudowa szpitala geriatrycznego i Centrum Badawczo-Rozwojowego w Katowicach ma zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. Budowa i wyposażenie nowej części szpitala będzie kosztować 8,5 mln złotych. 60 proc. tej kwoty pochodzi z emisji akcji EMC, a pozostała część z funduszy unijnych.

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl