Uruchomienie punktu ma związek z tzw. ustawą śmieciową, która nakłada na gminy od 1 lipca odpowiedzialność za gospodarkę odpadami.

W Białymstoku jeszcze nie podjęto uchwały o sposobie naliczania opłat za śmieci. Zdecydowano jednak, by już teraz mieszkańcy mogli dowiedzieć się, na czym będzie polegała zmiana od 1 lipca - podkreślił w czwartek na konferencji prasowej Karol Świetlicki ze spółki Lech, która zajmuje się gospodarką odpadami w mieście.

Punkt ruszył kilka dni temu. Świetlicki uważa, że będzie się on cieszył większym zainteresowaniem, gdy miasto podejmie uchwałę dot. śmieci. Wtedy w punkcie będzie można uzyskać informacje, jak wypełnić deklaracje, będzie też można ją tam złożyć. Mają zostać wówczas uruchomione kolejne punkty.

Poinformowano, że działa też strona internetowa www.odpady.bialystok.pl, na której znajdują się wszystkie aktualne informacje, można np. dowiedzieć się, jak selektywnie zbierać odpady, co wrzucać do poszczególnych pojemników.

Do 5 lutego w Białymstoku trwają konsultacje społeczne. Uwagi dotyczące metod naliczania opłat za śmieci mieszkańcy mogą składać na stronie www.bialystok.pl oraz pod adresem mailowym eko@um.bialystok.pl.

Chodzi o warianty dot. liczenia opłat. Radni mają głosować konkretną już metodę na posiedzeniu Rady Miasta Białystok 25 lutego.

Jak powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Aleksander Sosna, miastu zależy na wybraniu metody, która będzie najbardziej sprawiedliwa dla mieszkańców i dla funkcjonowania całego systemu.

Znowelizowana przez Sejm ustawa - poza niewielkimi zmianami - była projektem senackim, który trafił do Sejmu w grudniu 2012 r. Projekt został przygotowany po wielu apelach władz lokalnych, które wskazywały m.in. na ich zdaniem zbyt sztywny sposób metody naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Według przepisów od 1 lipca odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, jaka firma odbierała śmieci, teraz wybór należy tylko i wyłącznie do gminy.

Zgodnie z ustawą gminy mają możliwość wyboru jednej z czterech metod rozliczania się mieszkańców za odbiór śmieci (stawka zależna od: gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej czy wielkości zużycia wody w danej nieruchomości). Po dokonaniu wyboru na terenie gminy obowiązywałaby tylko jedna wybrana metoda naliczania opłat.

Nowelizacja ustawy daje więcej swobody władzom lokalnym i uelastycznia politykę ustalania opłat za śmieci. Władze lokalne będą mogły wybrać różne metody naliczania opłat w poszczególnych częściach gmin, np. na obszarze, który ma wodociągi - według zużycia wody, natomiast na pozostałym - według innej metody.

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach uwzględnia także obniżoną opłatę za śmieci w przypadku, jeśli są one posegregowane.

Gminy są zobowiązane, by do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów. 

swi/ amac/