Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów, instalacji lub urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS 7,8,11,12) – można zgłaszać w rozpoczynającym się dzisiaj naborze wniosków do programu Sokół. Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. 

W programie Sokół przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na warunkach preferencyjnych (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii). Budżet I konkursu wynosi 1 mld zł (dotacje na fazę B+R – 50 mln zł; finansowanie zwrotne fazy W – 950 mln zł).

NFOŚiGW zakończy nabór 30 listopada br.

Do 3 sierpnia br. można jeszcze zgłaszać się na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z przygotowania wniosków do programu Sokół. 

Czytaj: NFOŚiGW organizuje szkolenie o programie Sokół >>>