Inspekcja weterynaryjna obwiniła weterynarza o popełnienie wykroczeń (jest to podstawa do postępowania przed sądem karnym) na podstawie decyzji nakazujących wstrzymanie działalności przez weterynarza. RPO korzystając ze swoich ustawowych uprawnień zaskarżył decyzje administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, działania podjęte przez inspekcję weterynaryjną stanowią zaprzeczenie obowiązku wyrażonego w art. 74 ust. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którym władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. W związku z powyższym, inspekcja weterynaryjna powinna wspierać obywatelskie inicjatywy na rzecz ochrony zwierząt.

RPO uznał, że zakwalifikowanie pracy lekarza weterynarii do kategorii działalności (prowadzenie schroniska dla zwierząt i transport zwierząt), która wymaga zezwolenia, nastąpiło z naruszeniem prawa. 

Jak możemy przeczytać na stronie RPO, Rzecznik będzie monitorował sprawę, także w zakresie toczącego się postępowania wykroczeniowego.