W tym roku perspektywy dla rynku chemii budowlanej wyglądają optymistycznie. Firmy oceniają koniunkturę najlepiej od października 2015 roku. Z Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców wynika, że w maju 2017 roku indeks osiągnął wartość 107,9 pkt przy 102,4 w kwietniu (ocena bieżącej sytuacji biznesowej). Poprawiła się również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy (wzrost ze 110,5 pkt w kwietniu do 114,4 pkt w maju). Rośnie też liczba mieszkań oddanych do użytku. Dane GUS wskazują, że w I kw. oddano ponad 40,5 tys. mieszkań (wzrost o 8,5%). Analizy wskazują, że sprzedaż produktów chemii budowlanej na polskim rynku przekroczyła w 2016 roku wielkość 2,6 mln ton (wzrost 8% rok do roku). Wartość rynku szacuje się na 3,8 mld zł (wzrost o 10%). Dynamika wartości rynku chemii budowlanej determinowana jest bardziej zmianą wolumenu sprzedaży niż stopą zmiany cen rynkowych. To sprawia, że najwięksi gracze na rynku skupiają się na rozwoju produktów dopasowanych do potrzeb rynku. W Polsce zaostrzają się przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła ścian domów budowanych. Od stycznia tego roku może wynosić maksymalnie 0,23 W/m2K. Od 2021 roku będzie to już 0,2. Nowe produkty do ocieplania budynków pozwalają poprawić izolację budynków bez zwiększania jej grubości. Z badań wynika, że w Polsce 80% inwestorów ocieplających ściany budynków wykorzystuje do tego styropian, ten zaś znacząco zwiększa grubość izolacji. Dlatego przyszłością są alternatywne materiały do wykonywania izolacji.

Źródło: Newseria, stan z 23.06.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami