Najważniejszą propozycją jest obniżenie w roku 2014 stawek opłat za gospodarowanie odpadami. To efekt niższego kosztu usług świadczonych przez firmy. Kolejne proponowane zmiany to:
- w zabudowie jednorodzinnej zmiana metody ryczałtowej na uzależnioną od ilości zużycia wody.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wprowadzono w zakres usług ich odbiór w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości chcący korzystać z usługi odbioru będzie zobowiązany zapewnić pojemnik na tego rodzaju odpady. Będą one wywożone raz w tygodniu. W zabudowie wielorodzinnej odpady będą odbierane w systemie kontenerowym – na zgłoszenie właściciela nieruchomości kontener będzie wstawiany na 48 godzin (3 razy w miesiącu) a następnie odbierany a odpady przekazane do zagospodarowania.
- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - zamiast 12 rocznie, jak obecnie, w 2014 r. odbiorów będzie 24.

- odbiór odpadów gromadzonych selektywnie w nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej. Doświadczenie pokazuje, że dotychczasowa częstotliwość (raz w tygodniu) nie na każdej nieruchomości miała uzasadnienie. Duże pojemniki typu iglo nawet zapełnione tylko w niewielkim stopniu muszą być opróżniane. W propozycji odbiory mają być dopasowane do rzeczywistych potrzeb. Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będą obsługiwane w tym zakresie z dotychczasową częstotliwością.
- zwiększenie ilości pojemników do selektywnej zbiórki (tzw. dzwonów) o ponad 540 na terenie całego miasta.

Ostateczną decyzję w tych sprawach podejmie rada miasta na listopadowej sesji.

Źródło: www.szczecin.pl