Od kilku tygodni zmniejszają się stany wód w rzekach i innych zbiornikach w Polsce. Najbardziej dokuczliwe jest to na Śląsku i w Małopolsce. Wisła bije rekordy. Jej stan w dniu 11 września (58 cm) jest najniższym, jaki zanotowano od 1799 roku (odkąd rozpoczęto pomiary). Ministerstwo Środowiska deklaruje, że bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i walka ze skutkami suszy to priorytety w gospodarce wodnej. Narzędziami do osiągnięcia celu mają być: nowelizacja ustawy Prawo wodne i działania związane z adaptacją do zmian klimatu.

Adaptacja do zmian klimatu po przede wszystkim potrzeba nowych inwestycji w gospodarce wodnej. Intensywnie szukamy środków – budżetowych, unijnych i innych, które pozwolą stworzyć nowoczesną infrastrukturę wodną. Oczywiście, nowa ustawa Prawo wodne, również zawiera nowe pomysły na finansowanie – powiedział przedstawiciel resortu.

Źródło: www.mos.gov.pl