W latach 2011-2015 na inwestycje kolejowe powinno zostać przeznaczonych 11 mld zł dotacji unijnych więcej. W ocenie NIK, wydatkowane pieniądze „bardziej przysłużyły się spółkom kolejowym niż pasażerom”. Izba wylicza, za tę kwotę można było zmodernizować ok. 1650 km linii kolejowych więcej.

Dodatkowo Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że w latach 2008-2015 występowały liczne przerwy w kontynuacji wszczętych robót budowlanych, uniemożliwiające terminowe zakończenie poszczególnych zadań. Skutkiem tego do końca 2012 r. udało się zrealizować zaledwie 52% założeń pierwotnych Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, który ogłoszono jeszcze w 2007 r. - informuje resort budownictwa.

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych niedostosowany do możliwości PKP PLK >>>

Ministerstwo zapewnia, że pracuje nad rozładowaniem kolejki, która wytworzyła się wskutek wspomnianych nieprawidłowości. Wiceminister Jerzy Szmit zapewnia, iż resort zrobi wszystko, by ograniczyć koszty budowy dróg w Polsce. Wkrótce rozpoczną się w Sejmie prace nad ustawą umożliwiającą samorządom udział we współfinansowaniu budownictwa drogowego na drogach krajowych. W ocenie resortu, pomoże to zaoszczędzić czas i środki budżetowe.

W 2017 r. planuje się, że do użytku zostanie oddanych niemal 300 km dróg ekspresowych. Obecnie w realizacji znajduje się nieco ponad 1300 km dróg.  

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów