Raport obejmuje też spis wszystkich umów zawartych przez Fundusz w 2011 roku wraz z nazwami zadań jak i wysokością udzielonego na nie dofinansowania.

Na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach dostępna jest wersja elektroniczna tego raportu.


Źródło: www.wfosigw.katowice.pl