Poniżej przedstawione zostało zestawienie porównujące warunki najatrakcyjniejszych kredytów w złotówkach z ratą malejącą i stałą na początku lipca 2011 r. Na potrzeby analizy założono, że gospodarstwo domowe 2+1 posiada dochód równy dwóm przeciętnym wynagrodzeniom brutto w sektorze przedsiębiorstw za maj 2011 r. Obliczony na tej podstawie łączny dochód netto wyniósł 4 987,52 zł. Trzyosobowa rodzina pragnie kupić mieszkanie o wartości 375 tys. zł i w tym celu zaciąga kredyt z wkładem własnym.


Jak widać suma spłaconych rat jest wyższa o ponad 67 tys. zł w przypadku kredytu ze stałą ratą. Biorąc pod uwagę tylko ten jeden warunek zdecydowanie bardziej opłaca się zaciągać zobowiązania z malejące ratą. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość płatności na rzecz banku w pierwszym okresie będzie w takiej sytuacji znacznie wyższa, niż ma to miejsce dla raty stałej. Decydując się na takie rozwiązanie w pierwszym miesiącu gospodarstwo domowe będzie musiało znaleść dodatkowe 512 zł. Choć różnica wysokości rat będzie się systematycznie zmniejszać, to zrównają się one dopiero w 130 miesiącu. W tej sytuacji przez prawie 13 lat trzeba, więc liczyć się z większymi obciążeniami finansowymi. Po upływie tego czasu wydatki ulegną zmniejszeniu, jednak wybierając kredyt z ratą zmienna, należy się dobrze zastanowić, czy aby na pewno domowy budżet będzie w stanie udzwignąć spore obciążenie w pierwszych latach spłat.

Poza tym warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik – mianowicie tzw. koszt utraconych możliwości. Przez blisko 13 lat modelowa rodzina będzie musiała sięgać głębiej do portfela, realizując comiesięczne zobowiązania kredytowe. W tym czasie pieniądze stanowiące różnicę pomiędzy ratą zmienną oraz stałą mogłyby być odkładane i pracować na korzyść właścicieli. Z drugiej strony takie samo podejście można przyjąć dla okresu, kiedy to rata zmienna znajdzie się już na niższym poziomie.

Podsumowując warto podkreślić, że w każdej indywidualnej sytuacji na ostateczny finansowy rezultat zarówno jednego, jak i drugiego wyjścia wpływ ma wiele czynników. Przed złożeniem podpisu na umowie kredytowej warto, więc gruntownie przemyśleć taką decyzję i co ważne dokładnie przeliczyć, co będzie dla nas bardziej opłacalne. 

 Emmerson Finanse