Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, powiedział, że "jednym z naszych głównych założeń przy wprowadzaniu reformy nauki i szkolnictwa wyższego jest to, by nauka wyszła wreszcie z murów uczelni". "Nauka powinna służyć każdemu z nas i powinna służyć społeczeństwu. Konkurs na Modelowy Dom Jednorodzinny jest właśnie przykładem takiego działania, gdzie nowatorskie, praktyczne rozwiązania naukowców przysłużą się codziennemu komfortowi życia przyszłych mieszkańców" - zaznaczył Gowin.

Konkurs na projekt Modelowego Domu Jednorodzinnego przebiegał w dwóch równoległych ścieżkach – pierwszej, skierowanej do pracowni architektonicznych i drugiej, przeznaczonej dla przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowych.

"Spośród 27 prac nadesłanych przez uczelnie z całej Polski, najlepszym okazał się projekt przygotowany przez Piotra Trębacza, Wiktora Gago, Jakuba Pieńkowskiego, Dorotę Ryżko i Joannę Ryżko, reprezentujących Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej" - poinformowała rzecznik prasowa BGKN Ewa Syta.

W konkursie dla pracowni architektonicznych nie przyznano głównej nagrody. Drugie miejsce przypadło Marcinowi Kryjakowi z Biura Projektów z Tych, a trzecie Krajowej Agencji Poszanowania Energii z Warszawy w składzie: Marcin Krysiak, Michał Pierzchalski, Monika Abramczyk, Aleksandra Zawada, Kamila Herbeć. Łącznie w tej ścieżce w konkursie zgłoszono 63 prace.

"Będę namawiał zarząd BGKN, aby wybudować te nagrodzone projekty w różnych miejscach Polski, aby każdy mógł je dotknąć i zobaczyć" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że chciałby, aby domy powstały jak najszybciej.

Konkurs został zorganizowany przez spółkę BGK Nieruchomości, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Wiceprezes BGKN Włodzimierz Stasiak zaznaczył, że w przypadku tego konkursu poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. "Jurorzy nie mieli problemów ze wskazaniem nagrodzonych" - powiedział.

"Kluczowa dla powodzenia rozwoju mieszkalnictwa w Polsce jest współpraca pomiędzy wszystkimi aktorami tego rynku: samorządami, spółdzielcami, deweloperami, architektami i instytucjami państwowymi" – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. "Rolą Państwa jest wspieranie rozwiązań i mechanizmów, które zwiększą dostępność mieszkań i poprawią jakość życia Polaków" - dodała.

"Celem konkursu było wypracowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających m.in. skrócenie czasu budowy domów i obniżenie nakładów inwestycyjnych. Głównym założeniem było przygotowanie oferty dla małych i średnich gmin, w których dominuje budownictwo jednorodzinne" - podało BGKN.

"Wierzymy, że program Mieszkanie plus może dać impuls do rozwoju polskich innowacji budowlanych i infrastrukturalnych" – powiedział członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński. "Jesteśmy głęboko przekonani, że wspólnie możemy stworzyć nowy standard na rynku budownictwa jednorodzinnego" - dodał Muszyński.(PAP)