Według informacji ARR, w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku do produkcji biogazu rolniczego w Polsce zużyto 341,65 tys. ton substratu, z którego wytworzono 26,7 mln m3 biogazu. Dzięki temu, biogazownie rolnicze w Polsce w okresie styczeń - wrzesień 2011 wyprodukowały w sumie 53 GWh energii elektrycznej i 60 GWh energii termalnej.

W województwie zachodniopomorskim i pomorskim znajdują się po 4 biogazownie rolnicze, po 2 są zlokalizowane w województwach lubuskim i śląskim, a po jednej - w dolnośląskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Źródło: www.gramwzielone.p