Przedsiębiorca, który posiada małe biuro, kilka samochodów służbowych i importuje sprzęt elektryczny (np. kalkulatory) musi w roku 2013 składać następujące sprawozdania, dotyczące ochrony środowiska:
1. O masie wprowadzonych opakowań do Marszałka Województwa
2. O masie wprowadzonych baterii i akumulatorów (w sprzęcie elektrycznym) do Marszałka Województwa, choć wcześniej musi się zarejestrować w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
3. O masie wprowadzonego sprzętu do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Do każdego z wyżej wymienionych raportów należy dołączyć szereg dodatkowych informacji (w sumie kilkanaście raportów), m.in. o osiągniętych poziomach zbierania, recyklingu, odzysku, listę instalacji prowadzących recykling oraz ich moce przerobowe, informację o środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

4. Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska (spalanie paliwa w silnikach spalinowych) do Urzędu Marszałkowskiego (do ubiegłego roku również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska).
- Problemem, na który ciężko skarżą się przedsiębiorcy jest nie tylko duża ilość przekazywanych informacji, których zdobycie wymaga często sporo wysiłku i dodatkowych kalkulacji, ale przede wszystkich mnogość adresatów raportów. Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Środowiska to krok w dobrą stronę - uważa Zbigniew Milkiewicz, prezes CCR.

Przepisem, który dotyka szczególnie handlujących akumulatorami rozruchowymi jest obowiązek przekazywania informacji o pobranej opłacie depozytowej do Marszałków właściwych nie dla siedziby, a dla miejsca prowadzenia działalności. Czyli w przypadku posiadania sklepów na terenie całego kraju powstaje obowiązek poinformowania wszystkich 16 marszałków.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową, w tym posiada magazyn, biuro i sklep, a także sprowadza produkty z zagranicy powinien znać i stosować przepisy kilkudziesięciu ustaw i kilkuset rozporządzeń. Żeby realizować wszystkie wymogi sprawozdawcze i posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia w zakresie wyłącznie przepisów związanych z ochroną środowiska potrzeba wiedzy specjalisty, który stale śledzi zmiany przepisów w tym zakresie.

Resort środowiska zdaje sobie sprawę z problemu, dlatego nowa ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) przewiduje wprowadzenie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO), której elementem będzie rejestr przedsiębiorców. Nowy rejestr zastąpi wiele istniejących dziś obok siebie baz danych. Administratorem bazy będzie Ministerstwo Środowiska, co powinno pozytywnie wpłynąć na ujednolicenie danych. Wpis do rejestru będzie następował na wniosek lub z urzędu ze względu na miejsce siedziby podmiotu i w uzasadnionych przypadkach, na miejsce prowadzenia działalności. Wpisani otrzymają indywidualny numer rejestrowy (takowy funkcjonuje obecnie w rejestrze GIOŚ dotyczącym rynku sprzętu elektrycznego oraz baterii i akumulatorów) oraz login i hasło. Umożliwi to elektroniczną wymianę danych (składanie raportów), co dziś praktycznie nie jest możliwe. Rejestr będzie też cennym źródłem informacji o przedsiębiorcach, gdyż wpisanymi podmiotami będą również transportujący odpady, sprzedawcy odpadów, w tym pośrednicy, oraz podmioty podlegające ustawie o pojazdach wycofanych z eksploatacji (np. wprowadzający pojazdy, stacje demontażu).

Nowa baza danych powinna funkcjonować od końca 2015 roku. Pod koniec września br. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska rozpoczęli procedurę rozeznania rynku i poszukiwania wsparcia ekspertów informatycznych w zakresie utworzenia bazy danych