Dzięki CEIDG osoby fizyczne mogą założyć działalność gospodarczą online z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie, bez konieczności wychodzenia z domu i odwiedzania urzędów. Baza CEIDG zawiera również wiele funkcjonalności pomocnych w prowadzeniu firmy. Za pomocą rejestru można m.in. zmienić dane we wpisie, zawiesić działalność i ją wznowić, a także wykreślić wpis. Wszystkie sprawy związane z rejestracją firmy można także załatwić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zobacz także: Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć elektronicznie

Od dnia 1 lipca 2011 r. wniosek rejestrujący działalność gospodarczą stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego, co praktycznie wyeliminowało konieczność składania odrębnych formularzy w tych rejestrach, powodując przede wszystkim oszczędność czasu. Wpis do CEIDG, w przeciwieństwie do dotychczasowej rejestracji w ewidencjach gminnych, jest bezpłatny bez względu na rodzaj składanego wniosku (pierwotna rejestracja, czy aktualizacja wpisanych już danych).

Od lipca 2012 r. w rejestrze udostępnione są informacje o licencjach, koncesjach, zezwoleniach, wpisach do rejestrów działalności regulowanej poszczególnych przedsiębiorców. Na stronie www.firma.gov.pl funkcjonuje także wyszukiwarka, z pomocą której można odnaleźć kontrahenta i sprawdzić jego dane. Pomocne mogą okazać się dostępne na stronie CEIDG statystyki dotyczące działalności gospodarczej w Polsce.

Zobacz także: Jak założyć spółkę osobową przez internet

Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z usług udostępnianych w ramach elektronicznego Punktu Kontaktowego https://www.biznes.gov.pl/ Prezentuje on informacje na temat funkcjonujących w Polsce rejestrów publicznych i przepisów prawa gospodarczego. Na ePK udostępniono także opisy procedur administracyjnych, interaktywne poradniki przedsiębiorcy – narzędzie, które pozwala na stworzenie spersonalizowanego podręcznika opisującego kroki, jakie powinien wykonać przedsiębiorca w celu realizacji procedur niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w konkretnej branży lub załatwienia innej złożonej sprawy. Na stronie elektronicznego punktu kontaktowego znajdują się również materiały e-learningowe.