W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka z o.o., która w aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z maszyn i urządzeń, którymi dysponuje na podstawie umów leasingu finansowego. Tytuł prawny do przedmiotów leasingu przysługuje finansującemu, natomiast spółka dokonuje amortyzacji tych maszyn i urządzeń. Odpisy amortyzacyjne są przez spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
Spółka zadała fiskusowi pytanie, czy art. 15b ustawy o CIT dotyczący obowiązkowej korekty kosztów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego składników majątku.
Artykuł 15b ustawy o CIT zawiera rozwiązanie polegające na obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, korekta kosztów podatkowych jest uzależniona od terminu płatności ustalonego przez strony i braku zapłaty w odpowiednim, wskazanym w przepisach, terminie.
(...)
Czytaj więcej na www.podatki.abc.com.pl