Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców do udziału w szkoleniu e-learning na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo, w szczególności na terenie sieci Natura 2000.


W programie szkolenia znajdują się informacje szczególnie istotne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie, m.in. dotyczące oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
Szkolenie dostępne jest na platformie e-learningowej Generealnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem www.e-Natura2000.pl pod nazwą "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu". Udział w szkoleniu jest bezpłatny - aby z niego skorzystać wystarczy się zarejestrować na platformie.