1. Zgłoszenie przerwy

Podatnicy zobowiązani są samodzielnie zgłosić przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej organowi podatkowemu. Nie zostały przewidziane w tym celu urzędowe formularze, przyjmuje się zatem że wystarczająca będzie zwykłą forma pisemna.
Uwaga!
Przerwę należy zgłosić najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Jedynie gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą zawiadomienia o okresie
przerwy, wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, można dokonać później, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.
2. Przerwa
W trakcie przerwy podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej. W zamian za to nie pobiera się podatku za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy. Odmiennie niż w przypadku zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej w żadnym zakresie.
3. Podjęcie działalności po przerwie
Również podjęcie działalności podatnicy zobowiązani są zgłosić organowi podatkowemu. Należy dokonać tego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia. Wyjątkowo, w przypadku choroby, zgłoszenie podjęcia działalności może nastąpić w dniu rozpoczęcia działalności po przerwie, razem z zawiadomieniem o przerwie na podstawie zwolnienia lekarskiego.
Również dla zgłoszenia podjęcia działalności po przerwie nie zostały przewidziane urzędowe formularze, także w tym przypadku wystarczająca będzie zwykłą forma pisemna.
Uwaga!
Nie jest wystarczające w przypadku przerwy wskazanie daty zakończenia w zawiadomieniu o przerwie w działalności gospodarczej.
Przykład:
Podatnik zgłosił 10 grudnia przerwę w działalności gospodarczej od 10 grudnia do 20 grudnia. Działalność podjął jednak dopiero 24 grudnia, co zgłosił w tym samym dniu. Za grudzień opłaci zatem kartę podatkową mniejszą o 13/30.
(...)
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy