W prokuraturach rejonowych, okręgowych i regionalnych do końca czerwca zbadano 250 postępowań dotyczących naruszenia art. 183 kodeksu karnego*, któy dotyczy nielegalnego postępowania z odpadami. Dziesięcioosobowy zespół z Prokuratury Krajowej wykorzysta teraz te informacje w celu wypracowania metodyki postępowania w tego rodzaju przestępstwach – powiedziała prok. Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

Ten sam zespół koordynuje także sprawy pożarów wysypisk, które wybuchły w kraju w 2018 roku. Przebadano 29 takich spraw. - Koordynacja postępowań dotyczących pożarów ma służyć wymianie informacji między jednostkami prokuratury, a także między prokuraturą i policją celem ustalenia modus operandi, czyli sposobu działania w poszczególnych przestępstwach. Jej efektem może być ewentualne połączenie śledztw, albo ustalenie czy przestępstwa te zostały popełnione w warunkach przestępstwa zorganizowanego – powiedziała prok. Bialik.
Czytaj również o zmianach w ustawie o odpadach i o inspekcji ochrony środowiska >>

W każdej prokuraturze regionalnej są koordynatorzy do spraw przestępstw związanych z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Śledczy z Prokuratury Krajowej współpracują także z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, by jak najszybciej znajdować sprawców przestępstw.

Poprzednia analiza, którą PK zleciła w maju, skutkowała połączeniem czterech postępowań: z Zabrza, Radomska, Krakowa i Tarnobrzegu. Wszystkie dotyczyły wysypisk prowadzonych przez spółki z tej samej grupy kapitałowej. 

Z informacji Państwowej Straży Pożarnej (PSP) wynika, że w tym roku pożarów w miejscach składowania lub magazynowania odpadów było ponad trzykrotnie więcej niż w latach ubiegłych. Ponadto Inspekcja Ochrony Środowiska zidentyfikowała ok. 120 miejsc nielegalnego magazynowania lub składowania odpadów. Tymczasem mogą być jeszcze składowiska, o których inspekcja nic nie wie. MŚ szacuje, że do Polski legalnie rocznie przyjeżdża do Polski ok. 400 tys. ton odpadów. PAP/jol
-----------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.